cVatemz
 
 


De kandidaat die wij zoeken is:

  • Woonachtig in de gemeente Zaanstad of heeft een sterke binding met het werkgebied van ZVH;
  • Bevlogen en zet zich met hart en ziel in voor de aansluiting van de sociale volkshuisvesting in Zaanstad op de wensen, eisen en financiële mogelijkheden van de (toekomstige) bewoners, de organisatie, de overheden en de markt;
  • Actief werkzaam, op directieniveau, binnen de (maatschappelijke, publieke of zakelijke) dienstverlening met onder andere de aandachtsgebieden klantgerichtheid, bij voorkeur in combinatie met het aandachtsgebied personeel en organisatie;
  • Een verbinder die op persoonlijk niveau contact wil maken met de huurders(organisaties), naar hen luistert en hen het vertrouwen geeft dat het huurdersperspectief bij de besluitvorming door de RvC degelijk wordt meegewogen;
  • Een bevlogen teamspeler en een plezierige gesprekspartner voor collega RvC-leden, de directeur-bestuurder, het managementteam en uiteraard de huurders(organisaties);
  • Iemand met voldoende tijd  beschikbaar voor de vijf reguliere vergaderingen, commissies, stakeholdersbijeenkomsten en permanente educatie;
  • Een out-of-the-box denker die goede vragen stelt, empathisch kan luisteren en denkt in mogelijkheden en oplossingen;
  • Kritisch op de inhoud, zacht op de relatie en laagdrempelig benaderbaar;
  • Een kandidaat met strategisch inzicht om de bestuurlijke en toezichthoudende context van de volkshuisvesting te doorgronden en de consequenties van beleidsbeslissingen te doorzien;
  • Iemand met academisch werk- en denkniveau.


DIVERSITEIT

Het werkgebied van ZVH kenmerkt zich door de diversiteit van haar bewoners. Binnen onze RvC willen wij hiervan een afspiegeling zijn. Het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wij hebben dan ook oog voor zowel ervaren commissarissen als voor aanstormend talent. Kandidaten met verschillende culturele en etnische achtergronden nodigen wij uitdrukkelijk uit om te solliciteren.

Voor meer informatie over ZVH en de Bewonersraad ZVH verwijzen wij naar de websites.

REACTIES

Van belangstellenden ontvangen wij graag voor vrijdag 27 januari 2023 het CV, voorzien van motivatie, via info@vatemz.nl ter attentie van Ed Knoppert.

Woningcorporaties moeten voorgenomen benoemingen van commissarissen voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Verificatie van het arbeids- en opleidingsverleden evenals een integriteitscreening en gedragsanalyse maken deel uit van de selectieprocedure. Voor nadere informatie kunt u het document “wet- en regelgeving (aankomende) leden Raad van Commissarissen” downloaden.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info