cVatemz
 
 


Deze rol plaatst kandidaten in het hart van de dynamische omgeving van Velsen, een gebied aan de levendige kustlijn, waar wonen samengaat met havenactiviteiten, industrie en natuurlijke schoonheden zoals stranden, duinen en bossen. We zoeken professionals met ervaring in toezichthoudende functies die de volgende competenties bezitten en zich herkennen in het belang van deze bijdragen:


Expertise in Vastgoedbeheer,
ontwikkeling en duurzaamheid:

 • Uitgebreide ervaring in het beheren en ontwikkelen van vastgoedprojecten, met een focus op het optimaliseren van vastgoedportefeuilles.
 • Sterk in het analyseren van complexe volkshuisvestingsvraagstukken.
 • Gedreven door een progressieve en innovatieve visie op duurzame woonoplossingen.


Financiële deskundigheid:

 • Diepgaande kennis van financieel management en kasstroomoptimalisatie, specifiek gericht op projectfinanciering en -ontwikkeling.
 • Deskundig in het beoordelen van financiële data voor effectief toezicht, evaluatie van financiële strategieën en het identificeren van financiële risico's.


Communicatie en strategisch overleg:

 • Uitstekend in het helder uiteenzetten van vastgoedstrategieën en de daarbij horende financiële consequenties en risico's, essentieel voor het versterken van strategische dialogen binnen de Raad van Commissarissen.
 • Bekwaam in het adviseren en inspireren
  van het bestuur inzake duurzame en risicobewuste vastgoedstrategieën.
 • Out-of-the-box denker die kritische vragen stelt en effectief kan loslaten in de context van zijn of haar rol als toezichthouder.


Kritische en onafhankelijke beoordeling:

 • Vaardig in het onafhankelijk en kritisch evalueren van beleid, waarbij integriteit en objectiviteit voorop staan.

Governance en bestuurlijke ervaring:

 • Ervaring met governance en bestuurlijke processen, bij voorkeur binnen de volkshuisvesting of een verwante sector.
 • Vaardig in het vanuit een toezichthoudende rol verkennen en initiëren van (vergaande) samenwerking met collega-organisaties, alsook in het strategisch uitbouwen van deze relaties.


Lokale verbondenheid en
maatschappelijke betrokkenheid:

 • We zijn op zoek naar een kandidaat die als toezichthouder een significante impact kan hebben op onze portefeuillestrategie. Bijzondere aandacht gaat uit naar kandidaten met ervaring elders opgedaan in een vergelijkbare context. Voorkeur wordt gegeven aan kandidaten met een sterke lokale binding.


Beschikbaarheid en toewijding:

 • Voldoende tijd beschikbaar om als nevenfunctie actief bij te dragen aan het welzijn en de belangen van de huurders.

Voor meer informatie over de organisatie, de RvC, statuten en reglementen verwijzen wij u graag naar de pagina 'Toezicht' op onze website.

Bijdragen aan een duurzame
toekomst voor Woningbedrijf Velsen?

Wij hebben VATEMZ Executive Search Professionals gevraagd om ons te assisteren
bij het vinden van de best passende collega-commissaris. Van belangstellenden, die zich herkennen in het profiel, ontvangen wij graag, voor maandag 3 juni 2024, CV via info@vatemz.nl ter attentie van Ed Knoppert.

Woningcorporaties moeten, conform de Woningwet, voorgenomen benoemingen
van commissarissen voor een ‘zienswijze van
de minister’ voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. 

Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit
van de selectieprocedure.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info